Terapia pre deti


Sme presvedčení, že množstvo pohybových ťažkostí v dospelosti bolo možné efektívne odstrániť už v detstve. Rozumieme ťažkostiam, s ktorými sa v rámci vývinu či športových aktivít stretávajú už deti a mládež a v rámci pohybovej osvety a prevencie je to to najdôležitejšie obdobie života. Pracujeme s deťmi všetkých vekových kategórií od 3 do 15 rokov.

1.        Vyšetrenie

  • Komplexná diagnostika, pri ktorej zadefinujeme stav pohybového aparátu, ohybových stereotypov, držanie tela a chôdzu. Navrhneme vhodnú terapiu, detailne predstavíme efektívne spôsoby cvičení doma, prinášajúce rýchlejšie a trvalejšie výsledky.
  • Dĺžka trvania: 45 min.
  • Cena: 35 eur           

2.        Terapia Mini Fyzio (predškolský vek 3-6r)

  • Riešime takmer všetky anomálie pohybového aparátu ako je nesprávne držanie tela, ploché nohy, skoliózu, kyfózu, deformity hrudníka, či ľahšie neurologické diagnózy. V rámci terapií vytvárame správne pohybové návyky, rozvíjame silu, pracujeme na vytrvalosti, koordinácii, pričom cvičenia a liečbu realizujeme hravou formou.
  • Dĺžka trvania: 30 min.
  • Cena: 23 eur

3.        Terapia Junior Fyzio (predškolský vek 7-15r)

  • Riešime takmer všetky anomálie pohybového aparátu ako je nesprávne držanie tela, ploché nohy, skoliózu, kifózu, deformity hrudníka, či ľahšie neurologické diagnózy. V rámci terapií vytvárame správne pohybové návyky, rozvíjame silu, pracujeme na vytrvalosti, koordinácii, pričom cvičenia a liečbu realizujeme hravou formou.
  • Dĺžka trvania: 40 min.
  • Cena: 32 eur