Inkontinencia


Čo je to inkontinencia?

Inkontinencia

Medzinárodná spoločnosť pre inkontinenciu (ICS) definuje inkontinenciu ako stav, pri ktorom mimovoľne uniká moč, ktorý je objektívne dokázateľný a pre ženu predstavuje sociálny a hygienický problém. Niektoré štúdie uvádzajú, že každá druhá žena v priebehu života sa stretla s problémom udržania moču (1).

Za najčastejšie príčiny úniku moču sa udávajú vek, počet pôrodov (parita) a obezita. Medzi ďalšie rizikové faktory patria rodinná predispozícia, anatomické a neurologické abnormality, gravidita, pôrod, prolaps orgánov v malej panve (pokles močového mechúra, maternice, konečníka), stavy zvyšujúce vnútrobrušný tlak (zápcha, pľúcne ochorenia, fajčenie, náročný šport), infekcie močových ciest, lieky (2).

V gynekológii sa najčastejšie vyskytuje stresová inkontinencia. Prejavuje sa pri záťaži a je
spojená so zvýšením vnútrobrušného tlaku. Príčinou je anatomická a funkčná slabosť
panvového dna a je spôsobená nedostatočným uzáverovým tlakom pri naplnení močového
mechúra. Nastáva únik moču pri zvýšenej telesnej námahe, zmene polohy, kašli, smiechu či
spontánny pôrod môže oslabiť a poškodiť štruktúru panvového dna, a taktiež inerváciu
uretrálneho zvierača. Inštrumentálny pôrod a hmotnosť novorodenca nad 4 kg zvyšuje riziko
vzniku inkontinencie (2). V tehotenstve najväčším zmenám podlieha brušné svalstvo
a svalstvo panvového dna. Návrat elasticity trvá dlhší čas, ale nikdy sa nevráti do pôvodného
stavu. Preto by sa mal klásť veľký dôraz na posilnenie svalstva panvového dna a brušného
svalstva nielen po pôrode, ale aj v období tehotenstva, aby sa zabránilo funkčným zmenám
organizmu a následnej komplikácii po pôrode – inkontinencii. Cvičeniami sa podporí
zaviňovanie maternice, zaistí sa jej správne uloženie v malej panve, povzbudí sa krvný obeh,
posilnia sa svaly, ktoré boli počas tehotenstva a pri pôrode oslabené alebo poškodené a
urýchli sa návrat do normálnej kondície (3,4). Liečba inkontinencie spočíva aj
v medikamentóznej terapii, zmene životosprávy (redukcia váhy, úprava príjmu tekutín, úprava
stravy, vyvarovať sa násilnému vyprázdňovaniu stolice, obmedziť zdvíhanie ťažkých
bremien, prácu v chlade, nevhodné sú drepy, poskoky, uvoľnený stoj rozkročný, ktorý
predpokladá pokles močových ciest), prípadne v operačnej liečbe (5).

1. HALAŠKA, M. a kol. 2004. Urogynekologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. 256 s. ISBN 80-

2. ROMANČÍK, M. 2009. Inkontinencia moču u žien-jej súčasné diagnostické a liečebné

možnosti. 1. vyd. Bratislava: Herba, 2009. 149 s. ISBN 978-80-89171-61-3.

3. HROMÁDKOVÁ, J. a kol. 2002. Fyzioterapie. 1 vyd. Jinočany: Nakladelství H&H

Vyšehradská, 2002. 428 s. ISBN 80-86022-45-5.

4. ČERMÁKOVÁ, B. 2010. K porodu bez obav. 2. aktualizované vydání. Brno:

JoshuaCreative, s.r.o. 2010. 148 s. ISBN978-80-904414-3-9.

5. MUSILOVÁ, E. a kol. 2012. Metodiky kinezioterapie. Bratislava: SZU, 2012. 111 s. ISBN

Terapia inkontinencie

Pri terapii inkontinencie sa zameriavame hlavne na svaly panvového dna. Vyšetrením zisťujeme ich
skrátenie , oslabenie a samotnú funkčnosť (schopnosť ako ich ovládate). Na základe vyšetrenia Vás
naučíme cviky , ktoré Vám pomôžu zlepšiť ich ovládanie.

Panvové dno je súčasťou svalového korzetu (bránica, svaly chrbta , brucha a samotné panvové dno )
a preto pri terapii nezabúdame aj na ne. Jednotlivé časti korzetu sa navzájom ovplyvňujú. Odchýlka
jednej z nich môže spôsobiť zreťazenie , ktorého výsledkom nemusí byť len inkontinencia (ale napr.
hernia , skolióza, bolesti kĺbov..)

Priebeh terapie :

  • Vyšetrenie a ošetrenie , naučenie a vysvetlenie cvikov 40€
  • Cvičenie individuálne doma / individuálne u nás 20€ / skupinovo u nás 8€ (vždy sa individuálne prihliada na zostavovanie cvikov podľa potrieb a ich správneho prevedenia)
  • Raz týždenne ošetrenie , skontrolovanie cvikov , naučenie nových cvikov po 30€