Fyziolinka: +421 910 294 803

Ako predísť nevhodným pohybovým návykom u detí?

fyzio.sk

Nevhodné pohybové návyky môžu byť v budúcnosti dôvodom viacerých zdravotných ťažkostí. Veľa z nich začína už v detstve. Pri ktorých zvykoch dieťaťa by mal rodič spozornieť?

Nevhodné návyky a stereotypy u detí môžu vznikať už od ranného detstva. Príčiny prečo k tomu dochádza a ktoré návyky sú nevhodné sa dozviete v tomto článku. V tomto článku sa dozviete, ktoré návyky sú nevhodné ako a prečo k nim dochádza.

Každý z nás si počas svojho života nazbieral nejaké neideálne stereotypy. Tieto stereotypy alebo návyky často začali vznikať už v detskom veku. Prečo sa nevhodné návyky tvoria už tak skoro? Dôvodov môže byť mnoho, čo však neznamená, že ak niektoré z nižšie zmienených príčin dieťa zažilo, tak automaticky bude mať nevhodné návyky pri pohybe. Pri týchto rizikových indikátoroch treba viac spozornieť, pretože deti môžu byť náchylnejšie.

Príčiny vzniku nevhodných návykov

K neideálnym návykom môže dochádzať z rôznych príčin, rozdelíme si ich do týchto kategórií:

Prenatálne– komplikácie počas tehotenstva, asymetrická pozícia plodu, infekcie, vrodené vývojové vady.

Natálne– komplikácie pri pôrode (kliešťový alebo vákuumextraktor), pôrod koncom panvovým, predčasný pôrod.

Postnatálne– nevhodná manipulácia a polohovanie s bábätkom, infekčné ochorenia, závažnejší ikterus.

Dedičné predispozície– povaha dieťaťa, svalové napätie, hypermobilita.

Čo zaraďujeme medzi nevhodné návyky?

Prvý rok dieťa urobí najrýchlejší posun vo vývoji za celý svoj život. V rámci vývoja hodnotíme kvantitu (či pohybové vzory robí v správnom vekovom období) a kvalitu (či daný pohybový vzor robí so správnym stereotypom).

Medzi najčastejšie vyskytujúce neideálne stereotypy patria:

Asymetria

Všeobecne platí, že v našich životoch je dôležitá symetria pohybu. My dospelí pokiaľ robíme nejaký asymetrický šport, vieme že je potreba túto asymetriu kompenzovať. Deti ak začnú robiť pohyby asymetricky, mali by sme vyhľadať pomoc fyzioterapeuta. Inak si môže dieťa niesť asymetriu po zbytok svojho vývoja a častokrát potom pretrváva aj vo vyššom veku.

Asymetria je fyziologická približne do 2.mesiaca, kedy v závislosti na rotácií hlavy sa mení aj postavenie tela. Od 2. do 3. mesiaca by sa postupne asymetria mala zlepšovať a dieťa by malo dokázať rotovať hlavou voľne bez zmeny v postavení tela. Otáčať hlavu na obe strany by však malo vedieť už od narodenia. Ďalšími symetrickými pohybmi, ktoré by sme mali sledovať sú:

  • uchopovať hračky obomi rukami,
  • otáčať sa z brucha na chrbát cez oba boky,
  • pivotovať na oba smery a tak ďalej naprieč celým vývojom.

Pokiaľ začne dieťa robiť nejaký nový pohybový vzor napríklad otáčanie, málokedy prichádza otočka hneď aj na druhú stranu. Všeobecne platí, že od prvej otočky na jednu stranu by mala prísť otočka cca za 2 týždne aj na stranu druhú. Ak to otočenie neprichádza je vhodné nečakať dlho a navštíviť fyzioterapeuta, pretože čím skôr sa zasiahne tým je menšia šanca že si dieťa asymetriu zafixuje.

Samozrejme neexistuje úplná symetria a je prirodzené, keď dieťa preferuje trochu viac jednu stranu, ale vždy by malo vedieť robiť pohyb aj na stranu druhú.

Plazenie

Pod pojmom plazenie sa rozumie, keď dieťa neodlepí brucho od podložky a posúva sa dopredu ako vojak. Plazenie môže byť:

  • symetrické, kedy strieda v skríženom vzore horné a dolné končatiny; 
  • asymetrické kedy sa priťahuje len jednou hornou končatinou.

Keď sa začne dieťa plaziť, je naozaj vhodné podchytiť tento nevhodný stereotyp čím skôr, hlavne ak sa jedná o asymetrické plazenie. Je to z toho dôvodu, že dieťa si veľmi ľahko zafixuje tento stereotyp.

Ak sa u dieťaťa ukáže plazenie, väčšinou to naznačuje výskyt určitej formy asymetrie už aj v prechádzajúcom vývoji. Pokiaľ sa asymetrické plazenie u dieťaťa nerieši, asymetria sa zvyčajme prenáša ďalej vo vývoji a prejaví sa v stoji a chôdzi. Pri symetrickom plazení je situácia lepšia, každopádne je vhodné navštíviť fyzioterapeuta.  

Sed do W

Jedná sa o sed, kedy dieťa sedí medzi pätami a špičky má vytočené von. Keď sa pozrieme na dieťa zhora ukazuje nám to písmeno W. Tento sed je jeden z najčastejších nevhodných návykov v detskom veku.

Pri tomto sede dochádza k vytáčaniu bedrových kĺbov dovnútra, zmenené postavenie členkových kĺbov a vyhrbovaniu v driekovej oblasti. Dieťa je v pozícií pasívne a neaktivujú sa brušné svaly. Tento sed obľubujú hlavne deti, ktoré majú znížené svalové napätie a hypermobilitu. Ak u dieťaťa W sed prevažuje nad inými sedmi do budúcnosti to môže ovplyvniť postavenie členkových a bedrových kĺbov, prehnutie v driekovej chrbtice a oslabené brušné svaly.

Postavovanie cez špičky

Ďalším obdobím, kedy sa u dieťaťa môžu preukázať nevhodné návyky je pri postavovaní. Ideálne by si dieťa malo vykročiť cez rytiera do stoja. Ako som zmienila v prvom bode tohto článku malo by to byť symetricky teda cez obe dolné končatiny. Nevhodný návyk, ktorý deti robia je keď si nevykročia, ale za ruky sa do stoja vytiahnu a sú prehnuté v driekovej chrbtici. Pokiaľ dieťa krčí prsty na nohách alebo stojí na špičkách, prvé 2-3 týždne je to fyziologické, postupne by sa malo dieťa oprieť o celé chodidlá.

Sadanie si tzv. cez brušák

Približne okolo 9. mesiaca spolu s lezením a postavovaním prichádza aj samostatný sed. Do sedu sa ideálnym stereotypom dieťa dostane z chrbta cez bok do šikmého sedu a následne do samostatného voľného sedu.

Pokiaľ u dieťaťa pretrváva nejaká svalová nerovnováha napr. znížené alebo zvýšené svalového napätie do sedu sa môže dostať cez neideálny stereotyp a to tak, že sa rovno z chrbta posadí cez aktiváciu priamych brušných svalov.

Tento štýl sadania by sme nemali využívať ani my dospelí a určite nie deti. Ak si takto dieťa sadá skúste ho namotivovať aby využíval posadenie cez bok.

Ako to môže ovplyvniť vývoj v budúcnosti?

Nevhodné návyky si deti môžu vytvoriť aj vo vyššom veku, či už keď robia asymetrický šport alebo si asymetriu so sebou „nesú“ z dojčiaceho obdobia a prejaví sa až vo vyššom veku napr. plochými nohami alebo skoliózou.

Ak si nie ste istí, či vaše dieťa má chybné držanie tela, ploché nohy alebo nevhodné návyky v pohybe neváhajte navštíviť fyzioterapeuta.

Ak sa nevhodné návyky u detí neriešia, môže to do budúcnosti znamenať množstvo ťažkostí. Medzi ne napríklad patria ploché nohy, padanie členkov dovnútra, chybné držanie tela, skolióza, diastáza priamych brušných svalov, bolesti chrbta, väčšie riziko úrazov atď. Vhodným výberom cvikov a športu vieme množstvo zmienených problémov zmierniť prípadne úplne odstrániť. Ak si nie ste istý, či je u vášho dieťaťa všetko v poriadku neváhajte navštíviť detského fyzioterapeuta.

Tento článok je uverejnený na stránke Dr.Max