Fyziolinka: +421 910 294 803

FYZIO firemná spolupráca

Počet chorôb z povolania sa takmer zdvojnásobil* ‼️

Človek, ktorý je v práci vystavený dlhodobému stresu a tlaku na pracovný výkon má 5-krát vyššie riziko pracovného úrazu.

Podľa tlačovej správy NCZI počet chorôb z povolania enormne rastie. Zistené údaje ako dôvod uvádzajú následky sedavého zamestnania.
Za minulý rok NCZI zistilo nárast chorôb z povolania o viac ako 66 % oproti predchádzajúcemu roku. Choroby z povolania pritom postihujú viac ženy, ako mužov.
Za najčastejšiu príčinu sa uvádza dlhodobé sedenie a jednostranné zaťaženie končatín (a z toho plynúce diagnózy ako ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín).
Druhou príčinou sú infekčné a parazitárne choroby.
Treťou príčinou sú problémy kostí, svalov, ciev a nervov končatín v dôsledku vibrácií.

Čo sa s tým dá robiť?

Sprostredkuj svojmu zamestnávateľovi kontakt na nás ????

Poskytneme full fyzio servis, pravidelné masáže, cvičenie, rôzne aktivity či už vnútri, alebo vonku.

Nájdeme vhodný spôsob ku zdraviu pre každého.

Tvoje FYZIO

* *Tlačová správa NCZI, 29.4.2022, Bratislava