Fyziolinka: +421 910 294 803

Pohybová terapia pre jedinečné deti

Rozširujeme naše služby o pohybovú terapiu pre deti s PAS (poruchou autistického spektra), ADHD, ADD a downovým syndrómom. Pohybová terapia je v tomto prípade dôležitá na zlepšenie v oblasti samostatnosti a pozornosti s dôrazom na zlepšenie koordinácie, sily a správneho držania tela. U detí sa terapiou rozvíja komunikácia, sociálne zručnosti a samostatnosť.

Pri terapiách využívame koncepty TEACCH, AAK a DIR. K fyzioterapii pripájame aj arteterapiu, jógu, tanečnú a pohybovú prípravu a prechádzky.

V prípade záujmu o zaradenie Vášho dieťatka do terapie, využite ponuku na úvodné vyšetrenie ZADARMO.

Pošlite mail našej fyzioterapeutke Peťke peta.k@fyzio.sk , ktorá Vás bude kontaktovať a dohodne si s Vami presný termín vyšetrenia.

Podmienky spolupráce:

  • Schopnosť ísť samostatne / v doprovode na WC
  • Záznam o zdravotnom stave (pridružené ochorenia, lieky, prípadná prvá pomoc)
  • Základné komunikačné schopnosti (schopnosť porozumieť príkazom – nie je podmienkou aby dieťatko rozprávalo)
  • Dieťa musí byť schopné byť na terapii bez prítomnosti rodiča
  • Ochota spolupracovať