Ochrana osobných údajov

Starostlivosť o klienta je pre nás to najvyššou prioritou a veľmi si vážime Váš záujem o naše služby. Záleží nám na Vašej bezpečnosti a preto sa počas komunikácie, zbere a archivovaní
Vašich osobných údajov riadime len platnou legislatívou, ktorá je v súlade s novým nariadením o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). Táto
nová legislatíva je a bude veľkým prínosom pre zákazníka, nakoľko výrazne zvýši jeho kontrolu a povedomie nad dátami v digitálnom svete, ktoré sú o ňom spracúvané.

1. Osobné údaje a ich ochrana :

Spoločnosť FYZIOterapia EB s.r.o. prijala na ochranu Vašich osobných údajov technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou,
manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Tieto opatrenia sú priebežne kontrolované a aktualizované podľa najnovších poznatkov a stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu
ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu a do 72 hodín informovať o vzniku takéhoto porušenia.

2. Spracovanie osobných údajov :

Osobné údaje spracúvame v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. V prípade, keď vypĺňate formulár na našej webovej stránke, tak takto vyzbierané osobné údaje
sú spracúvané výhradne za účelom, ktorý je uvedený na našom formulári.

3. Osobné údaje a zákonnosť ich spracúvania :

V prípade, že sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje, tak z hľadiska zákonnosti môže ísť o poskytnutie :
– s Vašim súhlasom (formuláre, booking termínu, odoberanie bullteinu atď.)

4. Práva dotknutých osôb :

Počas spracovania Vašich osobných údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva :

a) Právo na informácie
Môžete od nás požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere spracúvame Vaše osobné údaje

b) Právo na opravu úpravu
Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu, úpravu alebo ich doplnenie.

c) Právo na vymazanie Zanikol dôvod pre ktorý boli osobné údaje spracované, takéto spracovanie je neoprávnené, alebo ste odvolali Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, tak podľa zákona máte možnosť požadovať o vymazanie Vašich osobných údajov. V prípade, že existujú iné zákonné dôvody ako napríklad výkon alebo obhajoba právnych nárokov, zákonom upravené lehoty a iné dôvody, ktoré môžu zabrániť okamžitému vymazaniu Vašich osobných údajov. Tieto a ďalšie práva si môžete kedykoľvek uplatňovať na emailovej adrese info@fyzio.sk
5. Zmena podmienok ochrany súkromia :

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť
alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak sa zmenia tieto podmienky
podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

6. Cookies:

Aby sme zabezpečili lepšie fungovanie našej stránky a zlepšili a zvýšili kvalitu našich služieb v online priestore, tak využívame na to cookies.

Essential Cookies – tieto cookies slúžia na technické zabezpečenie a fungovanie našej stránky a bez ich zberu by sme neboli schopný zabezpečiť bezproblémové fungovanie nášho webu a ďalších nástrojov na našej stránke. 

Analyticla Cookies – tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, z ktorej stránky používateľ prišiel, počet návštev každého používateľa a ako dlho sa používateľ na našej webovej  stránke zdržal. Môžeme tiež použiť analytické súbory cookies na testovanie nových reklám, stránok alebo funkcií s cieľom zistiť, ako na ne používatelia reagujú.

Marketing Cookies – tieto cookies sú umiestnené reklamnými platformami tretích strán, aby zobrazovali reklamy a sledovali výkonnosť reklám, čo umožňuje reklamným sieťam zobrazovať reklamy, ktoré môžu byť pre vás relevantné. Tieto súbory cookie si napríklad pamätajú, ktoré prehliadače navštívili webovú stránku Informácie o vašej návšteve môžu použiť na to, aby vám zobrazili reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať.

7. Kontaktné údaje
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na info@fyzio.sk
8. Spoločné prevádzkové priestory

 (chodby a recepcia) prevádzky FYZIO sú monitorované kamerovým systémom so záznamom, z dôvodu ochrany majetku. Kamerový záznam je uchovávaný spätne max po dobu 15 dní.

Dohodnite si stretnutie a navštívte naše FYZIO

FYZIO

Einsteinova 19A
Digital Park blok E
851 01 Bratislava

Kontakt

+421 910 294 803
www.fyzio.sk
info@fyzio.sk

FYZIOterapia EB, s.r.o.
IČO: 48334801
DIČ: 2120146391
IČ DPH: SK  2120146391
Parkovanie

Možnost parkovania priamo v garáži Digital Parku, alebo nákupné centrum Aupark – 3 hodiny zdarma.

    sk_SKSlovak