Fyziolinka: +421 910 294 803

Fyzio pre deti

FYZIO pre deti

Sme presvedčení, že množstvo pohybových ťažkostí v dospelosti bolo možné efektívne odstrániť už v detstve. Rozumieme ťažkostiam, s ktorými sa v rámci vývinu či športových aktivít stretávajú už deti a mládež a v rámci pohybovej osvety a prevencie je to to najdôležitejšie obdobie života. Pracujeme s deťmi všetkých vekových kategórií.

Kedy je vhodná návšteva u fyzioterapeuta?

Moje odporúčanie ako matky a fyzioterapeutky je v prvom polroku života dieťaťa. V tomto období vieme podchytiť odchýľky od motorického vývoja a zapracovať na nich skôr , než sa dieťa začne stavať na dolné končatiny. Samozrejme to v prípade , že nepotrebujete riešiť situáciu /diagnózy skôr. Súčasťou prvej návštevy novorodencov, batoliat je zaučenie rodičov správnej a vhodnej manipulácii s bábätkom.

Naši fyzioterapeuti pomôžu Vašim deťom pri podozrení alebo diagnózach ako:

Torticolis, uklon hlavičky od narodenia
Komplikovaný pôrod , znížený Apgarove skóre,
Reflux, koliky, hernie u novorodencov
Deti po operáciach cez brušnú stenu do prvého roku života
Podozrenie o nedostatočnom , chybnom motorickom vývoji bábätka
Svalový hyper alebo hypotonus
Vpadnuté päty a vnútorné členky
Plochonožie – ploché nohy u detí
Zmenený spôsob chôdze , špičky vtočené dovnútra, špičkovanie, krívanie
Chybné držanie tela
Skolióza
Nesprávne postavenie dolných končatín do tvaru X, O
Zmeny v hrudnej oblasti – vpadnutý hrudník , vtáčí hrudník
Detská diastáza
Poúrazové stavy
Aktívne športujúce deti

Ak ste nenašli diagnózu , ktorú potrebujete riešiť , neváhajte sa na nás obrátiť osobne.

Diagnostika detí do 3 rokov

Cieľom je informovať a poradiť rodičom pri pochybnostiach s psychomotorickým vývojom ich dieťaťa a nasmerovať ich k správnym riešeniam. Preventívne naviesť rodičov na vhodnú a správnu manipuláciu s dieťaťom, motiváciu a stimuláciu rozvoja pohybových schopností a správnych pohybových návykov.

Dĺžka trvania: do 40 min. / Cena: 50 EUR

Diagnostika detí od 3 rokov

Komplexná diagnostika, pri ktorej zadefinujeme stav pohybového aparátu, ohybových stereotypov, držanie tela a chôdzu. Vyšetrenie je doplnené aj o vyšetrenie stoja a chôdze FootScannerom. Navrhneme vhodnú terapiu, detailne predstavíme efektívne spôsoby cvičení doma, prinášajúce rýchlejšie a trvalejšie výsledky.

Dĺžka trvania: 40 min. / Cena: 50 EUR

Terapia dieťa

V rámci terapií sa snažíme o vytvorenie správnych pohybových návykov, zlepšenie držania tela, rozvoju koordinácie, rovnováhy, vytrvalosti a sily, pričom cvičenia a liečbu realizujeme hravou formou a milým prístupom tak, aby sa každý klient u nás cítil dobre.

Dĺžka trvania: 25 / 40 / 50 min. / Cena: 27 / 38 / 45 EUR

Masáž pre deti od 6 rokov

Jemná masáž na uvoľnenie a upokojenie ktorej cieľom je zrelaxovať a odstrániť svalové napätie po celodennej detskej aktivite (sedenie v škole, nosenie školskej tašky, preťaženie v športe).

Dĺžka trvania: 25 min. / Cena: 25 EUR