Fyziolinka: +421 910 294 803

Program Malý krôčik ku zdraviu

 • Zlé držanie tela a podobné zlozvyky často začínajú už v škôlke a môžu mať negatívny vplyv na zdravie pohybového aparátu detí.
 • Medzi najčastejšie popisujúce sa chyby držania tela patria zväčšená krčná lordóza, zväčšená hrudná kyfóza, guľatý chrbát, odstávajúce lopatky, plochý hrudník, zväčšená kyfóza krížovej kosti spojená s vyklenutím brucha, zmenšené zakrivenie chrbtice, skoliózy, zväčšená drieková lordóza, nerovnomerný vývin končatín, plochá noha, vbočené kolená a vybočené kolená (Černický a kol., 2015).
 • Podľa doktorov z Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH Bratislava a rádiologického oddelenia NÚDCH Bratislava sú bolesti chrbta veľmi častým príznakom u detí, mnohokrát s priamym dosahom na ich každodenný život. Ich výskyt má v posledných rokoch stúpajúci trend. Vo väčšine prípadov (95 – 99 %) ide o tzv. nešpecifickú alebo neorganickú bolesť chrbta, pri ktorej nemožno dokázať jednoznačnú príčinu bolestí. V liečbe nešpecifickej bolesti je kľúčové odstránenie rizikových faktorov (napr. sedavý spôsob života, zlé držanie tela, nadváha, atď.).
 • Podľa štatistík [1] z roku 2016 sa na Slovensku liečilo najčastejšie ochorenia chrbtice u 23 148 detí vo veku 3 až 18 rokov. Viac ako 50% školákov už na prvom stupni základnej školy má chybné držanie tela.
 • Preto sme vytvorili projekt –  MALÝ KRÔČIK KU ZDRAVIU – zameraný na fyzioterapeutický screening fyziomotorického vývoja detičiek v škôlke a na základných školách.
 • Odborným vyšetrením zisťujeme odchylky od fyziologie pri držaní tela, symetriu postavenia jednotlivých častí tela, zakrivenia chrbtice, svalovej a kĺbovej dynamiky, svalovej dysbalancie, vývinu chodidiel a klenby chodidiel a celkového vývinu osovo svalového aparátu už viac ako 5 rokov.
 • Cieľom programu je edukácia, prevencia a náprava, ktorou by sme chceli zabezpečiť zdravý telesný vývoj u detí v predškolskom veku.

ZISTENIA

 • Výsledky z vyšetrení detí potvrdzujú odborné štatistiky, ktoré ukazujú na veľmi negatívny trend vo vývoji osovo-svalového aparátu detí. Prevažne sú to deformity, ktoré sa bez aktívneho zásahu a korekcií budú zhoršovať a s vysokou pravdepodobnosťou budú mať výrazný vplyv na kvalitu života a budú spôsobovať ďalšie zdravotné komplikácie.
 • Hovoríme hlavne o odchýlkach v postavení hlavy a trupu, nízkej svalovej sile hlbokého stabilizačného systému, oslabenom brušnom svalstve a celkovej svalovej dysbalancii, odchýľkach v predo – zadnom zakrivení chrbtice, skolióze, hypermobilite, zlej koordinácii, padnutých klenbách chodidiel, nesprávnych pohybových vzoroch

Cieľom je odhaliť včas odchýlky, resp. nedostatky pohybového aparátu a jeho funkcie. Vek v rozmedzí 3-6 rokov je ideálne obdobie na korekciu a prevenciu. Korigujú sa odchýlky vzniknuté vývojom dieťaťa. Detskí fyzioterapeuti na základe screeningu odovzdávajú rodičom informácie, odporúčania a návody ku kompenzačným pohybovým aktivitám. Zároveň ich edukujú o stave (príčine a možných následkoch) pohybového aparátu dieťaťa.


PRE RODIČOV

 • Vyšetrenie priamo v škôlke alebo škole, rodičia majú možnosť sa rozhodnúť, či chcú byť pri vyšetrení alebo im stačí výstupná správa
 • Komplexná výstupná správa
  • Rodičia obdržia súhrnnú správu z vyšetrení svojho dieťaťa, s odporúčaniami
 • Odporúčania
  • Návrh doporučení pre rodičov a pedagogických pracovníkov o sústave cvičení, aktivít a pomôcok pre korekciu negatívnych návykov dieťaťa v oblasti jeho telesného vývoja