FYZIO pre deti

Sme presvedčení, že množstvo pohybových ťažkostí v dospelosti bolo možné efektívne odstrániť už v detstve. Rozumieme ťažkostiam, s ktorými sa v rámci vývinu či športových aktivít stretávajú už deti a mládež a v rámci pohybovej osvety a prevencie je to to najdôležitejšie obdobie života. Pracujeme s deťmi všetkých vekových kategórií.

Kedy je vhodná návšteva u fyzioterapeuta?

Moje odporúčanie ako matky a fyzioterapeutky je v prvom polroku života dieťaťa. V tomto období vieme podchytiť odchýľky od motorického vývoja a zapracovať na nich skôr , než sa dieťa začne stavať na dolné končatiny. Samozrejme to v prípade , že nepotrebujete riešiť situáciu /diagnózy skôr. Súčasťou prvej návštevy novorodencov, batoliat je zaučenie rodičov správnej a vhodnej manipulácii s bábätkom.

Naši fyzioterapeuti pomôžu Vašim deťom pri podozrení alebo diagnózach ako:

Ak ste nenašli diagnózu , ktorú potrebujete riešiť , neváhajte sa na nás obrátiť osobne.

služby FYZIO pre deti

Diagnostika detí do 3 rokov

Cieľom je informovať a poradiť rodičom pri pochybnostiach s psychomotorickým vývojom ich dieťaťa a nasmerovať ich k správnym riešeniam. Preventívne naviesť rodičov na vhodnú a správnu manipuláciu s dieťaťom, motiváciu a stimuláciu rozvoja pohybových schopností a správnych pohybových návykov. Diagnostiku vedie hlavná fyzioterapeutka.

Dĺžka trvania: do 50min. / Cena: 45 Eur
Diagnostika detí od 3 rokov

Komplexná diagnostika, pri ktorej zadefinujeme stav pohybového aparátu, ohybových stereotypov, držanie tela a chôdzu. Vyšetrenie je doplnené aj o vyšetrenie stoja a chôdze FootScannerom. Navrhneme vhodnú terapiu, detailne predstavíme efektívne spôsoby cvičení doma, prinášajúce rýchlejšie a trvalejšie výsledky. Diagnostiku vedie hlavná fyzioterapeutka.

Dĺžka trvania: 50min. / Cena: 45 Eur
Terapia dieťa

V rámci terapií sa snažíme o vytvorenie správnych pohybových návykov, zlepšenie držania tela, rozvoju koordinácie, rovnováhy, vytrvalosti a sily, pričom cvičenia a liečbu realizujeme hravou formou a milým prístupom tak, aby sa každý klient u nás cítil dobre.

Dĺžka trvania: 25/50min. / Cena: 22/42Eur - terapia hlavou fyzioterapeutkou
Detská masáž pre deti do 6 rokov - iba ako doplnok k terapii

Krátka masáž ktorá je vedená formou hry a riekaniek. Jej cieľom je  rozvoj vnímania podnetov, uvedomovanie si jednotlivých častí tela. Má vplyv na psychické a fyzické zdravie dieťaťa.

Dĺžka trvania: 15min. / Cena: 10 Eur
Masáž pre deti od 6 rokov

Jemná masáž na uvoľnenie a upokojenie ktorej cieľom je zrelaxovať a odstrániť svalové napätie po celodennej detskej aktivite (sedenie v škole, nosenie školskej tašky, preťaženie v športe)

Dĺžka trvania: 25min. / Cena: 23 Eur

Špecialisti pre tieto úkony

Sme tu pre Vás

Spolupracujeme:

Dohodnite si stretnutie a navštívte naše FYZIO

FYZIO

Einsteinova 19A
Digital Park blok E
851 01 Bratislava

Kontakt

+421 910 294 803
www.fyzio.sk
info@fyzio.sk

FYZIOterapia EB, s.r.o.
IČO: 48334880
DIČ: 2120146391
IČ DPH: SK  2120146391
Parkovanie

Možnost parkovania priamo v garáži Digital Parku, alebo v  nákupnom centre Aupark – 3 hodiny zdarma.

sk_SKSlovak